Waarom Teambuilding? Teambuilding Specials Contact Homepage

Optimaal psychosociaal functioneren

Een modern en dynamisch teammanager tracht steeds het psychosociaal functioneren binnen de groep (bedrijf, sportclub...) te optimaliseren. Dit omdat er onmiddellijke gevolgen zijn voor zowel de persoon (individu als teamlid), als de arbeidsresultaten. Immers, bij een optimaal functioneren overstijgt de slagkracht van de groep die van de verschillende medewerkers.
Het behouden van zo'n stimulerende sfeer vraagt echter een constante investering.

Gezien het belang van een goede groepssfeer op de kwaliteit van de geleverde prestaties, is het dan ook ondenkbaar dat werknemers elkaar alleen kennen binnen het kader van het bedrijf.

 

Teambuilding door middel van buitensport

Buitensporten vormen een ideaal medium om de groepscohesie te bestendigen. Door de confrontatie met de natuur ziet men persoonlijke tekortkomingen in en leert men de steun van de anderen te waarderen.

Groepen die elkaar willen leren kennen in een 'natuurlijke' en ontspannen context, vinden in ons buitensportaanbod een resem activiteiten om dit te bereiken. De nadruk ligt hier eerder op ontspanning dan op prestatie.